Copyright

 • Respecteer het auteursrecht op foto’s.
 • Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
 • Vertrouw niet op de mededeling van anderen.
  Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
 • Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
 • Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
 • Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
 • Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
 • Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
 • Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
 • Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

Stichting Burafo
Amstelveenseweg 88-90
1075 XJ Amsterdam
T 020-589 18 60
F 020-412 42 69

E info@burafo.nl
www.burafo.nl