Autrefois oh, c’est il y a bien longtemps

Gedurende drie jaar heb ik zes oude mensen, variërend in leeftijd tussen 86 en 100 jaar oud, twee mannen en vier vrouwen, gevolgd in hun dagelijks bestaan. Zij wonen in Frankrijk, in de provincie de Drome. Allen wonen nog zelfstandig op de boerderijen waarin hun voorouders gewoond hebben. Ik ben gefascineerd geraakt door hun leefwijze die vroeger gebruikelijk was, maar over een aantal jaren niet meer zal bestaan. Ik heb hen in hun woonomgeving in beeld vastgelegd.

Het bijgaand fotoboek is hiervan het resultaat. Zij vertellen over vroeger; over ontwikkelingen die plaats vonden ten tijde van hun leven, die voor hen van grote betekenis zijn geweest en over hun leven van nu. Het is een document humain, een beeld van ouderen in hun eigen bijzondere leefomgeving. Het is een verhalend fotoboek met tekst in het Frans en Nederlands.